Logo

Hypnos

Hypnosis

Hypnos är ett fullständigt naturligt fenomen, ett behagligt och avslappnat tillstånd. Det kan enkelt förklaras med ett förändrat medvetandetillstånd, där yttervärlden upplevs mindre viktig och en inre fokusering äger rum. Under hypnos är vi människor varken paralyserade, hjälplösa eller kan göra något som strider mot vår vilja, etik eller moral. De flesta befinner sig dagligen i hypnos till exempel vid dagdrömmeri, läsandet av en fängslande bok eller vid insomnandet för natten (mellan vakenhet och sömn).

Det som gör hypnosen till en så framgångsrik terapi, är det faktum att du i det hypnotiska tillståndet kommer förbi dina inre blockeringar. Du når ner i ditt undermedvetna, den plats där alla bortträngda och bortglömda minnen och känslor finns lagrade sedan tidig barndom. Det är det undermedvetna som styr hur du känner dig från dag till dag och hur du reagerar, tänker och förhåller dig till allt som sker i ditt liv. Det är alltså i det undermedvetna som förändringen måste ske - om det ska ge en bestående effekt.

Vare sig det är ett problem som kräver djupare analys eller ett problem av enklare karaktär, är hypnosterapi en imponerande effektiv metod.

Hur går en hypnossession till?

Första gången du kommer, pratar vi igenom ditt problem och vi diskuterar också vilken hypnosterapi som kan vara bäst för just dig. Därefter får du lägga dig på britsen, och med hjälp av min röst väljer du att gå ner i ett djupare avslappnat tillstånd. Jag använder hörlurar för att förstärka effekten av min röst, och också för att stänga ute störande ljud. Under sessionen använder jag sen de suggestioner eller hypnosövningar som passar just din problematik. Vi gör en kort sammanfattning och avslutning innan du lämnar mottagningen.

Suggestionsterapi

Suggestionsterapi är en teknik som med fördel används när dina problem inte är av djupare emotionell karaktär och därför kan åtgärdas utan djupare analys. Det kan till exempel handla om examensångest, muntlig framställningsrädsla, idrottsliga prestationer, vissa enklare fobier, vissa typer av viktproblem eller rökslut. En suggestion är i detta fall en idé eller ett förslag som okritiskt och positivt accepteras av dig som klient, under hypnos. Genom att skapa positiva bilder i det undermedvetna kan ett nytt och bättre beteende växa fram.

Med suggestionsterapi får du hjälp att omstrukturera din syn på dig själv i förhållande till det problem du upplever du har. Detta gör det lättare för dig att bryta vanan. Det som ger suggestionsterapi så bra resultat är att vi arbetar direkt med ditt undermedvetna. Det undermedvetna styr hur du mår, vad du tycker, hur du ser på dig själv och hur du reagerar på allt som händer dig. När vi ändrar ditt undermedvetnas uppfattning om till exempel din rökning, ditt ätande eller dåliga självförtroende påverkas ditt medvetna jag och en positiv förändring blir därmed möjlig.

Ofta räcker det med 3-4 sessioner för att du ska bli fri från ditt problem. Varje session tar 75 minuter.

Suggestionsterapi är effektiv vid:

 • nagelbitning
 • rökning
 • vikthantering i enklare fall
 • examensångest
 • förlossningsrädsla
 • muntlig framställningsteknik
 • sömnsvårigheter i enklare fall
 • idrottsliga prestationer
 • dålig självkänsla eller dåligt självförtroende

Ring gärna om du har något annat problem du vill ha hjälp med, så kan vi diskutera vilken metod som passar dig bäst.

Efter tre gånger med suggestioner har jag blivit mer medveten och också mer kritisk (på ett positivt sätt) till förhållanden och miljön på min arbetsplats. Det har inneburit att jag nu vågar se fler möjligheter och vägar både inom mitt arbete och allmänt i mitt liv.
Det känns som en positiv hjärntvätt!


Martina

Jag kom till Ulla för att få hjälp med min vattenskräck. Efter fyra tillfällen i hypnos har jag nu gått i vuxensimskola, kan gå utmed strandkanten igen och till och med ta en tur med båten. Allt detta trodde jag skulle vara helt omöjligt. Tack Ulla, för din hjälp!


Rita

Green_clouds

Hypnoanalys

Hypnoanalys är en effektiv terapi som hjälper dig till permanent förändring.

Allting vi upplever, ser, hör, utsätts för och känner under våra första år behöver komma till uttryck. Det kan handla om en enskild händelse, en ogynnsam uppväxt eller en olycka. Det kan till och med handla om en illa vald kommentar från en vuxen. Allt mynnar ut i en känsla och om den känslan inte får komma till uttryck utan trängs undan och låses in, skapas ett trauma. Det traumat ligger väl bevarat i ditt undermedvetna och utövar ett konstant tryck som du omedvetet lever med. Många av oss kan leva hela våra liv med dessa inlåsta trauman beroende på att dess natur inte är tillräckligt allvarlig eller att antalet trauman inte är så många. Men lika vanligt är det att dessa trauman till slut börjar ta sig uttryck. Dessa uttryck är inledningsvis av känslomässig karaktär men kan, om det får fortgå, utveckla sig till fysiska symptom och i slutänden sjukdomar.

Vad gör vi i hypnoanalysen?

Ett sätt att få tillgång till dessa inlåsta och bortträngda trauman är att söka sig ner i det undermedvetna där allting finns lagrat, som en stor databank, och inte på något sätt bortraderats - bara bortglömt. Det är här som hypnosen kommer in.

Hypnoanalys går ut på att du under terapins gång söker dig ner till barndomen och de minnen och borträngda känslor, som ligger till grund för de problem du har idag. Det handlar kortfattat om lagen om orsak och verkan: varje symptom måste ha en orsak och det är den orsaken som du i hypnosen får möjlighet att finna - i det undermedvetna. När orsaken väl har hittats så kommer ditt problem att försvinna för att sedan aldrig återkomma.

Genom att använda hypnos som terapi förkortas analysperioden jämfört med andra klassiska terapitekniker. Det låter kanske enkelt – och det är det också. Du gör din resa och jag är din guide på vägen.

Hypnoanalys är en framgångsrik metod vid problem som till exempel:

 • ångest
 • fobier
 • social fobi
 • depression
 • oro
 • ätstörningar
 • hypokondri
 • dålig självkänsla
 • dåligt självförtroende
 • skuld och skam
 • sorg
 • aggressioner
 • svartsjuka
 • sexuell problematik
 • utmattningssyndrom/utbrändhet
 • stress
 • alkoholism

Varje session pågår 75 minuter och i genomsnitt behövs ca 10 sessioner.

Efter hypnoanalysen har jag blivit mer öppen att prata om mig själv och mina problem i mina närmaste relationer. Medvetenheten om mig själv har ökat, vilket innebär att jag ser mina handlingar och mönster på ett nytt sätt, både ur min egen och andras synvinkel.
Jag behöver inte längre tänka på att ”passa in” och vara andra till lags, nu kan jag vara mer mig själv.


Ewa

Jag är fortfarande ingen hejare på att hålla föredrag men livet är så mycket enklare sedan jag gick hos dig i hypnoanalys, jag både vill och vågar tala i grupp nu. Att jag bytte arbete och flyttade från huset var ett stort men välbehövligt steg för mig. Tack Ulla, du har varit till stor hjälp och det var du som fick mig att börja måla också!


Monica

Regressionsterapi / Tidigare liv

Via det undermedvetna sinnet är det också möjligt att nå tidigare liv. När du gör en resa tillbaka till tidigare liv kommer du att uppleva händelser och känslor som på ett påtagligt sätt ofta påverkar dig i det liv du lever idag. Det gör det möjligt för dig att förstå ditt agerande i olika sammanhang. Det kan handla om vissa mönster i ditt beteende, hämningar av olika slag, och kanske att förstå och hantera den familj du lever med eller vuxit upp i. Även i fall av svårförklarad smärta kan du finna svaren i en olycka eller händelse i ett tidigare liv.

En regression/tidigare liv-session tar ca 90 minuter inklusive hypnosinduktion som görs inför regressionen.

Priser

Hypnos (75 min.) 1,200 kr
Tidigare liv (90 min.) 1,500 kr

Beeyond
Norra Dorkarbyvägen 9B
815 96 Strömsbergs Bruk


0706566046
info@beeyond.se

View Ulla Alvarsdotter's profile on LinkedIn

Du vet väl att Beeyond har ett nyhetsbrev?